Disclaimer voor ReisbureauNL.nl

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Royal Traffics BV (Kamer van Koophandel: 27339140) verleent u toegang tot ReisbureauNL.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

ReisbureauNL.nl is een samenwerking tussen Royal Traffics BV (RT) en Reisbureau Friesland die u zo goed mogelijk ondersteunt bij het boeken van uw reis. Reisbureau Friesland is tussenpersoon voor vele Nederlandse touroperators als TUI Nederland, Floow Travel en De Jong Intra.

Verantwoordelijke reisuitvoerder

De Nederlandse touroperators zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van de juiste informatie en voor de uitvoering en kwaliteit van de aangeboden reizen. De wettelijk bindende touroperator-omschrijvingen worden door hen aangeleverd en zij hebben het recht deze te wijzigen.

Geldigheidsduur aanbiedingen

Alle aanbiedingen van touroperators zijn slechts beperkte tijd geldig. Actuele vliegtarieven kunnen zorgen voor een aanpassing van de prijs en geselecteerde aanbiedingen kunnen uitverkocht raken.

Omschrijvingen, foto’s, samenvattingen en verwijzingen

Alle materiaal op ReisbureauNL.nl, waaronder foto’s, tekeningen, omschrijvingen en samenvattingen van de accommodaties, geeft een algemene indruk van de reisbestemming en/of de accommodatie maar is, hoewel zorgvuldig samengesteld, juridisch niet-bindend. RT is niet aansprakelijk voor eventueel afwijkende (actuele) situaties ter plaatse. Uw terugkoppeling via service@reisbureaunl.nl wordt zeer op prijs gesteld en gebruikt om de inhoud van de site te optimaliseren.

Voor op ReisbureauNL.nl opgenomen verwijzingen (hyperlinks) naar websites of diensten van derden is RT nimmer aansprakelijk.

Auteursrechten

Het intellectuele eigendom van alle materialen en de hieraan verbonden rechten liggen bij RT en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RT, tenzij dit bij specifieke materialen anders wordt aangegeven.

Privacyrichtlijnen voor ReisbureauNL.nl

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop Reisbureau Friesland, de organisatie die verantwoordelijk is voor de afhandeling van alle boekingen via ReisbureauNL.nl, omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24 april 2018.

SSL Beveiliging (HTTPS)

Een beveiligde verbinding herkent u aan een webadres beginnend met https:// en aan een slotje onderin het venster of naast de adresbalk. ReisbureauNL.nl is beveiligd met Secure Socket Layer (SSL) zodat de verbinding niet 'afgeluisterd' kan worden. Een website beveiligd met een SSL certificaat heeft twee eigenschappen:

 • Met deze beveiliging is de identiteit van de website gegarandeerd. Het is bedoeld om een "beveiligde verbinding" tot stand te brengen.
 • De informatiestroom tussen uw computer en de website is versleuteld en daarom niet te lezen of te bewerken door anderen.

Privacyverklaring

Reisbureau Friesland hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie en uw privacy. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden, anders dan noodzakelijk voor de reserveringen die onderdeel uitmaken van de door u geboekte reis.

Reisbureau Friesland doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Reisbureau Friesland waarborgt hierbij uw privacy en zorgt dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en volgens de regels beschermd zijn opgeslagen. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacy wetgeving en de Nederlandse richtlijnen verwerkt. Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die geldt in de hele Europese Unie, van toepassing.

Bescherming Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het boeken van een reis, autohuur, verzekering of parkeerplaats laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Reisbureau Friesland bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt / opgeslagen?

Reisbureau Friesland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Thuisblijversnaam en telefoonnummer
 • Nationaliteit

Bovenstaande gegevens worden door Reisbureau Friesland gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het maken van de reservering en opstellen van de factuur/overeenkomst;
 • Het versturen van een passend reisvoorstel;
 • U te bedanken voor de gemaakte boeking en om deze te bevestigen;
 • U voor het uitvoeren van onze dienstverlening indien noodzakelijk te kunnen bellen of e-mailen;
 • U te informeren over bepaalde wijzigingen;
 • Het indien door u gewenst aanmaken van een 'Mijn Reisoverzicht' account;
 • U te informeren over de reisbescheiden;
 • Indien noodzakelijk te bemiddelen in het aanvragen van een visum of toestemming om een land te mogen bezoeken;
 • Indien noodzakelijk geven wij gezondheidsinformatie door aan de touroperator wanneer dit belangrijk is voor het uitvoeren van een goede reis;
 • Indien noodzakelijk kunnen wij de thuisblijvers bellen in geval van nood;
 • U op de bestemming te contacteren om u op de hoogte te stellen van belangrijk nieuws wat betrekking kan hebben op uw verblijf, vlucht etc;
 • Na terugkomst te informeren of uw vakantie naar wens is geweest.

Gegevens van derden

Reisbureau Friesland vraagt ook gegevens van derden, zoals van medereizigers en thuisblijvers. Deze gegevens verwerken wij enkel ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en kunnen met dat doel ook aan derden vertrekt worden. U bent zelf verantwoordelijk dat deze gegevens rechtmatig aan ons vertrekt worden en gebruikt kunnen worden voor de omschreven doelen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Reisbureau Friesland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor gedurende de looptijd van de reisovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Bijzondere persoonsgegevens (indien van toepassing en indien mogelijk) verwijderen wij direct na afloop van de reisovereenkomst.

Opslag

De databestanden van Reisbureau Friesland zijn beveiligd opgeslagen bij Fadiro (het reisbureau-dossieradministratiesysteem in de Nederlandse reisbranche) in Zwolle.

Reisbureau Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via service@reisbureaunl.nl.

Veilig betalen

Voor het veilig kunnen boeken en betalen op de Reisbureau Friesland website vindt de versleuteling plaats door een SSL-versleuteling. U herkent dit aan het slotje in de adresbalk (HTTPS). In het boekingsproces wordt voor betaling van de reis de keuze aangeboden voor veilig betalen met iDEAL (via een beveiligde inlog van de door uw gekozen bank) of via een creditcard (via de beveiligde verbinding van Stripe).

Officiële instanties

Als u een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Unie bekendmaken en verwerken om aan onze overeenkomst met je te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere uw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij Reisbureau Friesland en haar leveranciers hebt geboekt. Wanneer u naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstplaatsen) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Tot slot wijzen wij u erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de Europese Unie soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in ons land.

Verstrekking aan derden

Reisbureau Friesland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reisbureau Friesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reisbureau Friesland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar service@reisbureaunl.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij attenderen u tevens op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Reisbureau Friesland gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u verdere vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar service@reisbureaunl.nl.